Sian Davies - Pennaeth / Headteacher

Angharad Vaughan Owen – Pennaeth Cynorthwyol Cwrt Henri / Assistant Headteacher

Alison Morgan – Pennaeth Cynorthwyol Ffairfach / Assistant Headteacher

Alana Walker – Pennaeth Cynorthwyol Talyllychau / Assistant Headteacher

 

Cwrt Henri

 

Angharad Vaughan Owen – Athrawes dosbarth Tywi / Class teacher

Dylan Davies – Athrawes Dosbarth Cothi / Class teacher

Nerys Davies – Cynorthwydd / Learning Support Assistant

Catherine Boyd - Cynorthwydd / Learning Support Assistant

Susan Childs – Swyddog Gweinyddol / Admin Officer

Geraint Williams – Gofalwr / Caretaker

Cara Crockett – Goruchwylydd amser cinio / Lunchtime supervisor

Sonja Sandberg – Cogyddes / Cook

 

Ffairfach

 

Alison Morgan – Athrawes y Cyfnod Sylfaen / Class teacher

Bronwen Walters – Athrawes blwyddyn 2 a 3 / Class teacher

Anwen O’Hara – Athrawes blwyddyn 4 / Class teacher

Ffion Jones – Athrawes blwyddyn 5 a 6 / Class teacher

Carys Davies – Athrawes blwyddyn 5 a 6 / Class teacher

Emma Rees - Cynorthwydd / Learning Support Assistant

Allison James - Cynorthwydd / Learning Support Assistant

Lynda Lewis - Cynorthwydd / Learning Support Assistant

Elin Morse - Cynorthwydd / Learning Support Assistant

Tanya Jenkins - Cynorthwydd / Learning Support Assistant

Claire Thomas - Cynorthwydd / Learning Support Assistant

Yvonne Jones – Swyddog Gweinyddol / Admin Officer

Delyth Beynon – Gofalwraig a chogyddes / Caretaker and cook

Sharon Moses – Gofalwraig a chogyddes / Caretaker and cook

Suzanne Bradshaw – Cogyddes / Cook

Lynne Thomas – Clwb ar ôl ysgol / After school club

Donna Davies – Clwb ar ôl ysgol / After school club

 

Talyllychau

 

Alana Walker - Athrawes y Cyfnod Sylfaen / Class teacher

Nick Gale – Athro CA2 / KS2 teacher

Diana Roberts - Cynorthwydd / Learning Support Assistant

Lynda Davies - Cynorthwydd / Learning Support Assistant

Yvonne Jones - Swyddog Gweinyddol / Admin Officer

Sian Lewis – Cogyddes / Cook

Susan Aston – Goruchwylydd amser cinio / Lunchtime supervisor